ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЦАХИМЖУУЛАЛТЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА

2021-06-30 14:33:04
img

Барилгын үйл ажиллагааны Тусгай зөвшөөрлийг долдугаар сарын 1-ээс цахимаар олгохоор болсон. Тиймээс Барилга, хот байгуулалтын сайд Б.Мөнхбаатар, БХБЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн дарга С.Магнайсүрэн нар  өнөөдөр ажлын хэсгийнхэнтэй уулзаж, бэлтгэл ажлын явцтай танилцлаа.

Барилгын үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг цахимжуулалтын ажлыг гүйцэтгэл 90 хувьтай. Мөн Улсын бүртгэл мэдээллийн сангаас шүүлгээд , салбарын мэдээллийн санд мэдээллээ үүсгэсэн 7060 аж ахуйн нэгж байгууллага, 4265 мэргэшлийн зэрэгтэй зөвлөх,  мэргэшсэн зэрэгтэй инженер, техникийн ажилтан, 36302 инженер, 20345 мэргэжилтэй ажилтны мэдээлэл бүрэн байршсан байна.

Б.Мөнхбаатар сайд цаашид цахимжуулалттай холбоотой программ, техникийн асуудал саатал гарах эрсдлийг тооцож, бэлтгэл ажлаа бүрэн хангах тал дээр анхаарч ажиллах чиглэлийг ажлын хэсгийнхэнд өглөө.   

 

Бусад мэдээ мэдээлэл

img
БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
2021-12-14
img
Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-ын тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл
2021-12-03
img
Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-ын тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл
2021-12-03
img
ӨБ-ийн тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-уудын мэдээлэл
2021-12-03
img
Аж ахуйн нэгжийн тооллого-2021
2021-11-09
img
Н.НАРАНТУЯА: ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ЦАХИМЖУУЛСНААР АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ АРИЛНА
2021-06-30
img
ТЗ-2021-06-20
2021-06-20
img
М. ЭНХБААТАР: 600 ГАРУЙ АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ХҮСЭЛТИЙГ 2-5 ХОНОГТ БАГТААН ШИЙДВЭРЛЭЖ БАЙНА.
2021-04-07
img
МБҮА-ИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДЭРГЭДЭХ БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХЭЛТСИЙН "НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ" ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЦАХИМААР ЯВУУЛЖ БАЙНА
2021-04-07