ТЗ-2021-06-20

2021-06-20 12:19:32
img

ЗАЛУУС ХОРООЛЛЫН АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЛЭЭ 

Мөн Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулж төвлөрлийг сааруулах замаар шинэ суурьшлын бүсийг хөгжүүлэх хүрээнд ажлын байртай уялдсан иргэдийн орлогод нийцсэн орон сууцаар хангах “Залуус” 5,000 орчим айлын орон сууцны цогцолбор хорооллын төслийг Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороонд 57 га талбайд  барьж байгуулах ажлыг хэрэгжүүлж байна.

 Өнөөдрийн байдлаар орон сууцны хорооллын техник эдийн засгийн урьдчилсан судалгаа, эх загвар зураг /эскиз/ боловсруулах зөвлөх үйлчилгээний ажлын сонгон шалгаруулалтыг зохион байгуулж байна. Уг ажлыг 2021 оны 2 дугаар улиралд багтаан дуусгах бөгөөд цаашид 2021 оны 3-р улиралд хорооллын эхний ээлжийн гадна инженерийн шугам, сүлжээ, барилгын ажлын зураг төслийг боловсруулж шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэн барилгын ажлыг эхлүүлэхээр төлөвлөөд байна. Эдгээр ажлыг хэрэгжүүлэх хүрээнд инженерийн дэд бүтцийн шийдэл, хорооллын орц гарц, түгжрэлийн асуудлыг шийдвэрлэх авто замын сүлжээ, нийтийн тээврийн асуудлаар дэд ажлын хэсгүүдийг холбогдох мэргэжлийн байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулан байгуулсан. 

Бусад мэдээ мэдээлэл

img
БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛСОНД ТООЦОХ ТУХАЙ
2021-12-14
img
Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-ын тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл
2021-12-03
img
Барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-ын тусгай зөвшөөрлийн мэдээлэл
2021-12-03
img
ӨБ-ийн тусгай зөвшөөрөлтэй ААНБ-уудын мэдээлэл
2021-12-03
img
Аж ахуйн нэгжийн тооллого-2021
2021-11-09
img
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ЦАХИМЖУУЛАЛТЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛТАЙ ТАНИЛЦЛАА
2021-06-30
img
Н.НАРАНТУЯА: ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙГ ЦАХИМЖУУЛСНААР АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧИЛ АРИЛНА
2021-06-30
img
М. ЭНХБААТАР: 600 ГАРУЙ АЖ АХУЙ НЭГЖИЙН ХҮСЭЛТИЙГ 2-5 ХОНОГТ БАГТААН ШИЙДВЭРЛЭЖ БАЙНА.
2021-04-07
img
МБҮА-ИЙН АЖЛЫН АЛБАНЫ ДЭРГЭДЭХ БАРИЛГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХЭЛТСИЙН "НЭГ ЦЭГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ" ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГАА ЦАХИМААР ЯВУУЛЖ БАЙНА
2021-04-07