Барилга байгууламжийн 2021 оны үнийн индекс батлагдсан тушаалын хамт

2023-01-11 08:03:59
img

Энэхүү индексийг барилга байгууламжийн төсөвт өртгийг урьдчилан тодорхойлох, төлөвлөх, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг тооцох, төсөл хөтөлбөрийн тооцоо, судалгаа хийх, техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, барилга угсралтын ажлын үнийн өөрчлөлтийн нөлөөллийг тооцох зэрэгт хэрэглэнэ. 

Бусад мэдээ мэдээлэл

img
МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭЖ БАЙНА
2022-06-30
img
БАРИЛГЫН НОРМ НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧГИЙГ ЦАХИМААР ХЭРЭГЛЭХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО
2021-10-21
img
Үнийн индекс 2020 он
2021-09-29