БАРИЛГЫН НОРМ НОРМАТИВ БАРИМТ БИЧГИЙГ ЦАХИМААР ХЭРЭГЛЭХ БОЛОМЖТОЙ БОЛЛОО

2021-10-21 17:49:22
img

Монгол улсын барилгын салбарт өнөөдрийн байдлаар “Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичиг” буюу барилгын норм, дүрэм 422 ширхэг, 498 стандарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байна. Эдгээр норм, дүрмийг цахим хэлбэрт шилжүүллээ. Өнөөдөр Норм дүрмийг цахимжуулсан www.e.norm.gov.mn сайтын нээлт боллоо. Нээлтийн арга хэмжээнд Барилга хот байгуулалтын сайд Х.Баделхан, БХТ-ийн захирал Ц.Амарсанаа, БХБЯ-ны ТЗУГ-ын У.Отгонбаяр, БХБЯ-ны Санхүүгийн хэлтсийн дарга Д.Баярсайхан ББМБХЗГ-ын дарга Б.Соёмбоо нар оролцож ёслолын тууз хайчиллаа.

 

Норм нормативыг цахимжуулалтын талаар БХТ-ийн Норм, нормативын хэлтсийн дарга Д.Алтанхуягаас тодрууллаа.

 

Норм, нормативын цахим хаяг нээгдсэнээр барилга, байгууламжийн норм, нормативыг бүгдийг нэг дор харах боломж бүрдэж байна гэж ойлгож болох уу?

-Манай цахим хаяг нээгдсэнээр иргэд биеэр эсвэл цаасаар авдаг байсан мэдээллээ нээлттэйгээр, ил тод, нэг дороос авах бүрэн боломжтой болно. Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зураг төсөлд магадлал хийх, барилгын угсралтын ажил гүйцэтгэх, барилга байгууламжийн үе шатны ажилд хяналт тавих,чанар аюулгүй байдалд дүн шинжилгээ хийх гээд эдгээр бүгд норм, норматив баримт бичгийн зүйл заалт болгоноор зохицуулагдаж байдаг. Энэ болгоныг цаасаар буюу хэвлэмэл байдлаар худалдан авч үзэх, нийтээр дагаж мөрдөх заавал биелүүлэх шаардлагын баримт бичиг болох барилгын норм дүрмийг “Хууль зүйн яам”-ны албан ёсны цахим сайт http://www.legalinfo.mn -аас загварын бус хэлбэрээр зарим нэгийг нь үзэх байдалтайгаар өнөөдрийг хүрсэн. Тэгвэл барилгын салбарт хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа баримт бичгийг цахимжуулснаар, салбарын инженер техникийн ажилтнуудад цахим байдлаар үзэх боломжийг нээж өгч байгаа гэсэн үг. Бид цахимжуулах ажлаа 2017 оны арванхоёрдугаар сараас эхэлж хийгээд Барилгын хөгжлийн төвийн цахим хаяг болох www.barilga.gov.mn  сайтад www.e.norm.gov.mn гэсэн цахим хуудас нээж өнөөдөр албан ёсоор нээж ажиллуулж эхэллээ.

 

Норм, нормативын баримт бичигтэй холбоотой мэдээ, мэдээлэл нь хэр нээлттэй болох вэ?

-Бид одоогоор нэг сарын хугацаанд туршилтын байдлаар ажиллуулж байна. www.enorm.gov.mn сайт нээгдсэнээр Норм нормативын хэлтсийн үйл ажиллагаатай холбогдолтой хууль эрх зйн баримт бичиг, Барилга байгууламжийн норм, нормативын сан”-гийн хөрөнгөөр боловсруулагдах ажилд холбогдох байгууллагуудаас авч буй санал, саналын үндсэн дээр боловсруулагдан батлагдсан жилийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний дагуу зарлагдаж байгаа зөвлөх үйлчилгээний дэлгэрэнгүй бүртгэлийн зар, төлөвлөгөөт ажлын техникийн даалгаврын төслийг харах боломжтой.Мөн Тухайн баримт бичгийг боловсруулах гүйцэтгэгчийг Тендерийн хуулийн дагуу сонгон шалгаруулах мэдээлэл, сонгогдсон гүйцэтгэгчийн боловсруулан ирүүлсэн баримт бичгийн төсөлд өгч байгаа олон нийтийн нээлттэй санал асуулга, орон тооны бус мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэгдэж байгаа асуудлын жагсаалт шийдвэрлэлтийн байдал батлагдсан баримт бичгийг салбарын мэргэжилтнүүдэд түгээн дэлгэрүүлэх сургалт түүнтэй холбогдолтой видео хичээл зэрэг Норм, нормативын хэлтсийн үндсэн чиг үүрэгтэй холбогдолтой мэдээллийг бүрэн харах юм. Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа болон шинээр батлагдсан, хүчингүй болсон норматив баримт бичгийн мэдээлэл, барилга угсралтын ажлын үнийн индекс, түүнд хэрэглэгдэж байгаа тодорхой нэр төрлийн материалын үнэ тавигдах юм. Иргэнд тулгарч буй тулгамдсан асуудлын талаарх асуулт хариулт, санал зөвлөмжийн мэдээллийг багтааснаараа цогц үйлчилгээ болж байгаа юм.

 

 Норм норматив баримт бичигтэй холбоотой асуулт багагүй гардаг. Хэрэглэгчдэд холбогдох боломжийг хэр нээж өгсөн бэ?

-Барилга, байгууламжийн норм норматив бичиг баримттай холбоотой асуудал мэргэжлийн бус хүмүүс, энгийн иргэдэд багагүй тулгардаг. Норм дүрмийн хүрээнд хариултыг тухай бүрт нь цахимаараа дамжуулан иргэд хүргэнэ. Мөн барилга угсралтын ажлын үнийн индексийг программчилж цахим сайтдаа оруулж байна. Тухайн жилд авсан барилгын материалын үнээс хамаараад барилгын үнийн индексийг ямар байдалтай харах вэ гэдгийг бид улирал болгон гаргаж зарлахаар болж байна.

Бусад мэдээ мэдээлэл

img
Барилга байгууламжийн 2021 оны үнийн индекс батлагдсан тушаалын хамт
2023-01-11
img
МЭРГЭЖЛИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭЖ БАЙНА
2022-06-30
img
Үнийн индекс 2020 он
2021-09-29