Видео хичээл

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН БҮС НУТАГТ БАРИЛГА ТӨЛӨВЛӨХ /БНбД 22-01-21/ БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ 2-р хэсэг

ГАЗАР ХӨДЛӨЛТИЙН БҮС НУТАГТ БАРИЛГА ТӨЛӨВЛӨХ /БНбД 22-01-21/ БАРИЛГЫН НОРМ, ДҮРЭМ 1-р хэсэг

Геодези, зураг зүйн ажлын жишиг үнэ БД 81-103-21 3-р хэсэг

Геодези, зураг зүйн ажлын жишиг үнэ БД 81-103-21 2-р хэсэг

Геодези, зураг зүйн ажлын жишиг үнэ БД 81-103-21 1-р хэсэг

"Барилгын ажлын чанарыг ажилбараар шалгах заавар" Барилгын норм ба дүрэм /БНбД 12-108-18/ - Part 3